Bezpečný Internet

Bezpečná zóna

Do Bezpečné zóny by měly být zařazovány portály, které budou splňovat určité standardy. jejich výčet se samozřejmě může měnit a měl by být koncenzem názorů administrátorů webů pro děti, kteří by se měli scházet čas odčasu při vzájemných výměnách svých zkušeností.

 

V první etapě projektu vycházíme z těchto požadavků bezpečné zóny:

 

1) Monitoring portálu administrátorem, který zjistí, co se na něm děje, případně bude poučovat děti, v čem porušují osobní bezpečnost a vysvětlí jim, proč to nemají dělat. Pokud mají weby osobní nástěnky či jiná místa, kde mohou děti zveřejňovat údaje, bude též pravidelně odstraňovat nejzávažnější osobní údaje, které by mohly děti ohrozit.

 

2) Každý portál z Bezpečné zóny by měl mít uvedeno, kdo jej provozuje a na koho je možnost se obrátit v případě problémů o pomoc. Měl by zde být i jiný, než internetový kontakt, např. telefon a dále uvedeny údaje, přes které je možno ověřit identitu provozovatele, u právnických osob např. adresa sídla a IČO.

 

3) Administrátoři portálu by měli spolupracovat na dalším propracovávání bezpečnostních zásad. Měli by tedy sdílet své zkušenosti s ostatními administrátory, ať už osobně na různých konferencích či seminářích, nebo aspoň písmeně na diskusních fórech k tomu určených.

 

4) Portály by měly vytvářet prostředí pozitivního působení na děti, tedy dle možností odstranit nevhodné reklamy či jiné nevhodné odkazy. Samotný obsah portálu by měl být zaměřen na aktivitu dětí, nikoli pouze na pasivní konzumaci zábavy. Na portálu by neměly být vulgarismy ani násilí a to ani formou her.

 

Tyto zásady jsou výchozími zásadami, které budou dle potřeby aktualizovány.Přidání komentáře k článku Bezpečná zónaNadpis:


Autor:


Email:


Komentář:
Kontrolní součin: jedenáct krát pět =Provozuje Internet mládeži, z.s.
Vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2013-2023
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je středa
19.06.2024