Bezpečný Internet

Evropský projekt SocialWeb -- SocialWork pro kvalifikaci sociálních pracovníků

TAMeK

2013-08-23

Bezpečnost

Přečteno: 5031

Komentářů: 0


Sociální pracovníci, kteří pracují s mládeží, se často setkávají s dotazy mladých klientů souvisejícími s využitím internetu. Ukázal to nedávný průzkum realizovaný v rámci evropského projektu SocialWeb -- SocialWork. V ČR je partnerem úspěšného projektu Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI), které zprostředkuje sociálním pracovníkům vzdělávání v oblasti bezpečného užívání moderních technologií.


U příležitosti dnešního Mezinárodního dne mládeže získává projekt na aktuálnosti. Cílem tohoto dne je mj. poskytnutí podpory mládeži a zajištění její efektivní a konstruktivní účasti na životě společnosti. Mladí lidé by měli být považováni za rovnocenné partnery dospělých. Jejich nasazení by mělo být uznáváno a kreativita podporována. V současné době je internet perfektní platformou pro dosažení těchto cílů (viz Rezoluce OSN č. 54/120).

Děti a mladiství často potřebují pomoc, aby využili výhod internetu a sociálních médií, které se stávají nezbytnou součástí jejich každodenního života. Důležitou úlohu při podpoře mediální a digitální gramotnosti mají organizace z oblasti péče o mládež. Sociální pracovníci se mohou stát kvalifikovanými partnery při zlepšování schopnosti dětí a mládeže těžit z internetu a vyrovnávat se se souvisejícími problémy.

"Přestože sociální pracovníci mají své osvědčené strategie, jak oslovit cílovou skupinu dětí a mládeže, výsledky studie naznačují, že mnoho z nich se dosud nedostatečně ponořilo do každodenního života tzv. digitálních domorodců," uvedla Jutta Croll, výkonná ředitelka nadace Digitale Chancen, která projekt koordinuje. "Protože je internet ideální platformou pro osobní rozvoj dětí a mládeže, sociální pracovníci by se měli učit, jak doprovázet své mladé klienty v digitálním světě."

Ve zmiňované studii uvedlo 200 respondentů z pěti zemí, že k jejich online činnostem nejčastěji patří: sledování videoklipů (81 %), hraní internetových her (78 %), návštěva profilů sociální sítě (76 %) a sdílení fotografií, videa a hudby (73 %). Sociální pracovníci zaregistrovali také děti a mladé lidi, kteří mají nevhodné zážitky. Těmi se rozumí především kontakt s neznámými lidmi (47 %), zkušenosti s obtěžováním (46 %), zjevně sexuální obrázky (41 %) a zprávy, které mladí hodnotí jako obtěžující a ošklivé (41 %).

V české části projektu Social Web - Social Work absolvovalo celodenní odborný seminář s názvem "Sociální! práce s mládeží ohroženou elektronickým násilím a kyberkrimin! alitou" přes 170 sociálních pracovníků. Šlo především o profesionály ze státního a neziskového sektoru pracující s dětmi, mládeží a ohroženými rodinami. Zájem sociálních pracovníků o účast v kurzu značně převyšoval počet volných míst. Zpětné vazby byly více než pozitivní: "Seminář řadím k těm nejzdařilejším, co do lektorů, obsahu i organizace. Děkuji." - 30.4. 2013, "Děkuji za smysluplný počin." - 16.5. 2013, "Byli jste výborní, udrželi jste mou plnou pozornost po celou dobu kurzu. Neskutečné!" - 21. 5. 2013, "Moc děkuji, přeji pozitivní výsledky projektu a doufám, že takových kurzů bude více!" - 26.5. 2013, "Určitě bych se chtěla zúčastnit další akce!" - 25.6. 2013.

Účastníci mají nyní k dispozici navazující online kurz, rozvíjející témata přednášená v prezenčním semináři. Proběhne také třístupňová mezinárodní evaluace nově vznikajícího programu pro pomáhající profesionály. NCBI usiluje o akreditaci odborné přípravy sociálních pracovníků v oblasti prevence kyberkriminal! ity a o začlenění tématu do celoživotního vzdělávání u těchto profesí.

O projektu SocialWeb -- SocialWork
Projekt SocialWeb -- SocialWork je znalostním rozšířením programu Safer Internet, který je financován Evropskou komisí. Je koordinován německou organizací Stiftung Digitale Chancen. Partnery projektu jsou organizace Nobody's Children Foundation (Polsko), Fundación Esplai (Španělsko), Národní centrum bezpečnějšího internetu (Česká republika) a RIAP Association (Litva). Délka projektu je 24 měsíců (květen 2012 - květen 2014).
Součástí projektu je poradní výbor složený z významných evropských odborníků: John Carr, Dr. Per Christiansen, Prof. Sonia Livingstone, Ana Luiza Rotta Soares a dalších, kteří projekt podporují.

O Národním centru bezpečnějšího internetu
Národní centrum bezpečnějšího internetu je neziskové nevládní sdružení, založené v roce 2006 jako Online Safety Institute. V lednu 2011 bylo sdružení přejmenováno na Národní centrum bezpečnějšího i! nternetu (NCBI). Jeho cílem je přispívat k bezpečnějšímu užívá! ní intern! etu, moderních informačních a komunikačních technologií, k osvojování etických norem v online komunikaci a napomáhat předcházení a snižování možných sociálních rizik spojených s jejich užíváním. Sdružení je členem celoevropské sítě národních osvětových center bezpečnějšího internetu INSAFE a spolupracuje s mezinárodní sítí horkých linek INHOPE.

Více informací:
www.saferinternet.cz
www.socialweb-socialwork.eu


Sdílet na Facebooku

Diskuse k článku

Přidej svůj názorZpět


Provozuje Internet mládeži, z.s.
Vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2013-2023
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je pondělí
22.07.2024